ABS Parallel

i.s.m. stad Hamont Achel

Maak van je kind een betere beweger en zorg dat je zelf in beweging bent!

Meer info + inschrijvingen!

Doel en missie van de ABS Parallel!

Het te kort aan bewegen is veel te vaak een item, zowel op school als thuis. De gevolgen hiervan zijn dan ook voldoende gekend. Het amusement wordt door de kinderen te vaak gezocht en gevonden bij TV, computer, game- spelletjes, etc…. De ABS Parallel heeft dan ook als doel om zowel kinderen als volwassenen meer in beweging te krijgen. Natuurlijk is 1 of 1,5 uur extra bewegen niet voldoende. Het aansluiten bij een bewegingsschool kan een aanzet zijn om meer te gaan sporten of bewegen.

Door het samen met andere kinderen en ouders te bewegen in een uitdagende speeltuin zal de motorisch-, emotioneel-, rationeel- en cognitieve ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Zeker zal het de band met kind/ouder versterken doordat er één intense en aangename 1/1 situatie is die door de alledaagse sleur vaak beperkt blijft.

Bij het ontgroeien van deze speeltuin kunnen of moeten ze op een andere manier geprikkeld worden. Wij ABS Parallel hebben opvolgend op de peutertuin één doelgroep Multi-Move. Hier zullen ze door allerlei bewegingsfamilies en spelvormen zelf een ruimer en beter beeld krijgen van leuke en minder leuke aspecten rond bewegen. Waar ben ik goed in en wat doe ik graag? Dit is een vraag waarop het kind het antwoord al spelend krijgt!

Contacten leggen voor, tijdens en na de trainingssessies zullen het sociaal leven sterk bevorderen. Door te sporten zorg je voor een gezond lichaam waardoor de geest ook “gezond(er)” wordt of blijft.

Hopelijk kunnen we met ABS Parallel een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl waar fun, ontspanning en voldoening de sleutelwoorden zijn.

Graag willen we nog benadrukken dat ABS Parallel aan geen enkele sportclub of specifieke sporttak een verbintenis of sterk engagement heeft. Ook zal er geen enkel onderscheid gemaakt worden tussen religie of geaardheid en zal het op geen enkele manier discriminerend handelen.

De ABS Parallel gedragscode

Het opstellen van een gedragscode is een eerste stap om aandacht te hebben voor de rechten van het kind in de sport. Een gedragscode stel je best op met een team van (club)medewerkers of vrijwilligers die de waarden en normen voor jouw (jeugd)club bundelt, uitdraagt naar alle leden, ouders en trainers en zorgt voor de naleving van de richtlijnen, zoals opgenomen in de code. ABS Parallel stelde een gedragscode op voor deelnemers, lesgevers en ouders. Deze gedragscodes omvatten de waarden en normen waar ABS Parallel voor staat.

1. ABS Parallel gedragscode voor lesgevers

  Respect & afspraken
 1. Ik ben ruim op tijd aanwezig en verwittig het bestuur op tijd als ik afwezig zal zijn. Ik zoek mee naar een vervanger die mijn afwezigheid kan opvangen.
 2. Ik respecteer alle deelnemers, ongeacht hun kwaliteiten, en hun ouders.
 3. Ik maak goede en duidelijke afspraken met de deelnemers en de ouders.
 4. Plezierbeleving
 5. Ik laat kinderen kind zijn door speelmogelijkheden aan te bieden. Plezier staat voorop.
 6. Fair play
 7. Ik leer de kinderen omgaan met winst en verlies.
 8. Ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit. Ik ban discriminatie en geef iedereen een gelijke kans.
 9. Waardering
 10. Ik geef opbouwende feedback en complimenteer de kinderen als ze iets goed hebben gedaan. Ik geef geen spottende opmerkingen. Ik draag bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de kinderen.
 11. Veiligheid
 12. Ik zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie materiaal aangepast aan de leeftijd en de vaardigheid van de kinderen.
 13. Ik zorg ervoor dat bedrog en (seksueel) misbruik niet plaatsvinden.
 14. Ik maak duidelijk dat pesten niet kan. Ik ban alle vormen van agressie en geweld.
 15. Kwaliteit
 16. Ik bied een degelijke sportles of training aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen, en blijf mijn vaardigheden bijscholen.

2. De ABS Parallel gedragscode voor ouders

  Respect & afspraken
 1. Ik breng mijn kind op tijd naar de sportles. Ik verwittig tijdig indien mijn kind afwezig zal zijn.
 2. Ik kom gemaakte afspraken na.
 3. Ik ben verdraagzaam naar andere ouders en kinderen toe.
 4. Ik toon respect voor de vrijwilligers en lesgevers.
 5. Plezierbeleving
 6. Ik vind het belangrijk dat mijn kind plezier maakt tijdens het sporten. Ik dwing mijn kind niet om te presteren, maar moedig aan om zijn/haar sport te beoefenen.
 7. Fair play
 8. Ik leer mijn kind omgaan met winst en verlies.
 9. Ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit. Ik ban discriminatie en geef iedereen een gelijke kans.
 10. Waardering
 11. Ik aanvaard dat mijn kind niet altijd de beste is, maar prijs hem als hij zijn best heeft gedaan.
 12. Ik toon interesse in de sport van mijn kind en breng regelmatig een bezoek aan de training.
 13. Ik waardeer de inzet van de vrijwilligers en lesgevers die de sportactiviteit van mijn kind mogelijk maken.
 14. Veiligheid
 15. Ik zie erop toe dat mijn kind het nodige sportgerief bij zich heeft.
 16. Ik toon respect voor het materiaal en de accommodatie.
 17. Ik tolereer geen pestgedrag van mijn kind en reageer gepast op negatief gedrag.

3. ABS Parallel gedragscode voor deelnemers

  Respect & afspraken
 1. Ik tracht altijd tijdig aanwezig te zijn en verontschuldig me indien ik te laat ben
 2. Ik hou me aan gemaakte afspraken.
 3. Ik respecteer de spelregels en het materiaal, mijn mede- en tegenstanders, de trainer en de accommodatie.
 4. Ik zet me in tijdens de sportles. Ik help spontaan bij het klaarzetten en opruimen van het sportveld
 5. Ik blijf van andermans spullen af. Ik vraag of ik iets mag lenen.
 6. Plezierbeleving
 7. Ik kom naar de sportclub om plezier te maken en samen te sporten met de andere kinderen.
 8. Fair play
 9. Ik speel het spel eerlijk en blijf sportief bij winst en verlies.
 10. Waardering
 11. Ik bedank de trainer voor de leuke training.
 12. Veiligheid
 13. Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik ban alle vormen van agressie en geweld.
 14. Ik heb steeds het nodige sportmateriaal bij.
Schrijf je in!